Загальний розрахунок

№ док-ту Дата Дебіт Кредит Закінчення
відстрочки
Сальдо Не сплачено Період
прострочення
Днів
прострочення
Проценти Пеня Інфл.
збитки
поставка 2 15.03.2010 12 000,00 30.03.2010 12 000,00
оплата 1 15.09.2010 3 000,00
(на погашення 3 000,00)
9 000,00
оплата 2 15.12.2010 6 000,00
(на погашення 6 000,00)
3 000,00 3 000,00 з   31.03.2010
по 04.02.2012
676 166,68 0,00 276,00
Поставка 1 15.08.2010 11 000,00 30.08.2010 11 000,00 11 000,00 з   31.08.2010
по 04.02.2012
523 472,85 121,45 1 045,00
Всього 23 000,00 9 000,00 14 000,00 639,53 121,45 1 321,00
До сплати: 16 081,98

Пояснення до загального розрахунку

Розрахунок проводиться на дату 04.02.2012

При здійсненні розрахунку приймаються до уваги наступні значення:

Строк позовної давності розраховується від дати 04.02.2012

Cтрок позовної давності – 36 місяців. Строк позовної давності минув по зобов’язанням, що були порушені до 04.02.2009

Строк позовної давності до вимог по сплаті пені - 12 місяців. Строк позовної давності пройшов по зобов’язаннях по сплаті пені, які виникли до 04.02.2011

Строк нарахування пені - 183 дні

Відстрочка - 15 календарних днів

Останній день виконання зобов’язання (закінчення відстрочки) визначається на підставі статей 253 та 254 Цивільного кодексу України, а саме, початок відстрочки починає свій перебіг з наступного дня з моменту настання відповідної події. Якщо останній день відстрочки співпадає з вихідним, святковим або іншим неробочим днем, днем закінчення відстрочки є перший день що слідує за неробочим. Перший день прострочення визначається як наступний день що слідує за останнім днем виконання зобов’язання.

Порядок здійснення розрахунку:

поставка 2  15.03.2010  12 000,00
Закінчення відстрочки 30.03.2010
Порядок погашення:
оплата 1  15.09.2010  3 000,00 (на погашення 3 000,00) частково погасив заборгованость (залишок заборгованості 9 000,00)
оплата 2  15.12.2010  6 000,00 (на погашення 6 000,00) частково погасив заборгованость (залишок заборгованості 3 000,00)
Прострочено 3 000,00 період прострочення з 31.03.2010 по 04.02.2012 (676 днів)
На дане прострочення було нараховано: проценти за користування коштами: 166,68; пені: 0,00; інфляційних збитків: 276,00;

Поставка 1  15.08.2010  11 000,00
Закінчення відстрочки 30.08.2010
Прострочено 11 000,00 період прострочення з 31.08.2010 по 04.02.2012 (523 дні)
На дане прострочення було нараховано: проценти за користування коштами: 472,85; пені: 121,45; інфляційних збитків: 1 045,00;

Загальна сума несплаченої заборгованості 14 000,00
Загальна сума процентів за користування грошовими коштами 639,53
Загальна сума пені 121,45
Загальна сума інфляційних збитків 1 321,00
Всього до сплати: 16 081,98


Розрахунок процентів за користування грошовими коштами

№ док-ту Дата Дебіт Кредит Закінчення
відстрочки
Сальдо Не сплачено Період
нарахування
процентів
Днів
нарахування
процентів
Проценти
поставка 2 15.03.2010 12 000,00 30.03.2010 12 000,00
оплата 1 15.09.2010 3 000,00
(на погашення 3 000,00)
9 000,00
оплата 2 15.12.2010 6 000,00
(на погашення 6 000,00)
3 000,00 3 000,00 з   31.03.2010
по 04.02.2012
676 166,68
Поставка 1 15.08.2010 11 000,00 30.08.2010 11 000,00 11 000,00 з   31.08.2010
по 04.02.2012
523 472,85
Всього 23 000,00 9 000,00 639,53
До сплати: 639,53

Пояснення до розрахунку процентів за користування грошовими коштами

Розрахунок проводиться на дату 04.02.2012

При здійсненні розрахунку приймаються до уваги наступні значення:

Розмір процентів за користування грошовими коштами - 3,00% в рік

Формула розрахунку процентів за користування грошовими коштами: сума прострочення × 3,00% ÷ 365 × кількість днів прострочення

Строк позовної давності розраховується від дати 04.02.2012

Cтрок позовної давності – 36 місяців. Строк позовної давності минув по зобов’язанням, що були порушені до 04.02.2009

Відстрочка - 15 календарних днів

Останній день виконання зобов’язання (закінчення відстрочки) визначається на підставі статей 253 та 254 Цивільного кодексу України, а саме, початок відстрочки починає свій перебіг з наступного дня з моменту настання відповідної події. Якщо останній день відстрочки співпадає з вихідним, святковим або іншим неробочим днем, днем закінчення відстрочки є перший день що слідує за неробочим. Перший день прострочення визначається як наступний день що слідує за останнім днем виконання зобов’язання.

В цьому поясненні вказані прострочення, на які були нараховані відсотки за користування грошовими коштами. Порядок виникнення прострочень вказаний в поясненні до загального розрахунку.

Проценти за користування грошовими коштами були нараховані:

поставка 2  15.03.2010  12 000,00 (прострочена сума 3 000,00)
Закінчення відстрочки 30.03.2010
Період прострочення з 31.03.2010 по 04.02.2012 (676 днів)
Розмір процентів за користування грошовими = 3 000,00 × 3% ÷ 365 × 676 = 166,68

Поставка 1  15.08.2010  11 000,00 (прострочена сума 11 000,00)
Закінчення відстрочки 30.08.2010
Період прострочення з 31.08.2010 по 04.02.2012 (523 дні)
Розмір процентів за користування грошовими = 11 000,00 × 3% ÷ 365 × 523 = 472,85

Загальна сума процентів за користування грошовими коштами 639,53


Розрахунок інфляційних збитків

№ док-ту Дата Дебіт Кредит Закінчення
відстрочки
Сальдо Не сплачено Період
нарахування
інфл.
збитків
Індекс
інфляції
розрахункового
періоду
Борг з
урахуванням
інфл. збитків
Інфл.
збитки
поставка 2 15.03.2010 12 000,00 30.03.2010 12 000,00
оплата 1 15.09.2010 3 000,00
(на погашення 3 000,00)
9 000,00
оплата 2 15.12.2010 6 000,00
(на погашення 6 000,00)
3 000,00 3 000,00 квітень 2010
січень 2012
1,092 3 276,00 276,00
Поставка 1 15.08.2010 11 000,00 30.08.2010 11 000,00 11 000,00 вересень 2010
січень 2012
1,095 12 045,00 1 045,00
Всього 23 000,00 9 000,00 15 321,00 1 321,00
До сплати: 1 321,00

Пояснення до розрахунку інфляційних збитків

Розрахунок проводиться на дату 04.02.2012

При здійсненні розрахунку приймаються до уваги наступні значення:

Формула розрахунку інфляційних збитків: сума прострочення × (помножені між собою індекси інфляції за розрахунковий період попередньо поділені на 100) - сума прострочення.

Урахування індексів інфляції за період прострочення визначається на підставі листа Верховного суду України від 03.04.1997 р. №62-97р. про «рекомендації щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ», відповідно до якого вважається, що обов’язки які виникли за період з 1 по 15 число відповідного місяця індексуються з урахуванням цього місяця, а з 16 по 31 число - з наступного місяця. Відповідно, закінчення розрахункового періоду: якщо кінцева дата прострочення припадає на період з 1 по 15 число розрахунок проводиться до минулого місяця, а якщо з 16 по 31 число - до цього місяця

При здійснення розрахунку бралися до уваги наступні індекси інфляції:


Місяць (рік) Індекс
інфляції
в відсотках
Номер і дата
опублікування в газеті
«Урядовий кур’єр»
квітень (2010)99,7№ 83 від 08.05.2010 р.
травень (2010)99,4№ 102 від 08.06.2010 р.
червень (2010)99,6№ 123 від 08.07.2010 р.
липень (2010)99,8№ 146 від 10.08.2010 р.
серпень (2010)101,2№ 165 від 08.09.2010 р.
вересень (2010)102,9№ 187 від 08.10.2010 р.
жовтень (2010)100,5№ 209 від 09.11.2010 р.
листопад (2010)100,3№ 230 від 08.12.2010 р.
грудень (2010)100,8№ 3 від 11.01.2011 р.
січень (2011)101,0№ 23 від 08.02.2011 р.
лютий (2011)100,9№ 43 від 10.03.2011 р.
березень (2011)101,4№ 64 від 08.04.2011 р.
квітень (2011)101,3№ 83 від 11.05.2011 р.
травень (2011)100,8№ 103 від 08.06.2011 р.
червень (2011)100,4№ 122 від 08.07.2011 р.
липень (2011)98,7№ 144 від 09.08.2011 р.
серпень (2011)99,6№ 164 від 08.09.2011 р.
вересень (2011)100,1№ 187 від 11.10.2011 р.
жовтень (2011)100,0№ 208 від 09.11.2011 р.
листопад (2011)100,1№ 229 від 08.12.2011 р.
грудень (2011)100,2№ 4 від 11.01.2012 р.
січень (2012)100,2№ 23 від 07.02.2012 р.

Строк позовної давності розраховується від дати 04.02.2012

Cтрок позовної давності – 36 місяців. Строк позовної давності минув по зобов’язанням, що були порушені до 04.02.2009

Відстрочка - 15 календарних днів

Останній день виконання зобов’язання (закінчення відстрочки) визначається на підставі статей 253 та 254 Цивільного кодексу України, а саме, початок відстрочки починає свій перебіг з наступного дня з моменту настання відповідної події. Якщо останній день відстрочки співпадає з вихідним, святковим або іншим неробочим днем, днем закінчення відстрочки є перший день що слідує за неробочим. Перший день прострочення визначається як наступний день що слідує за останнім днем виконання зобов’язання.

В цьому поясненні вказані прострочення, на які були нараховані інфляційні збитки. Порядок виникнення прострочень вказаний в поясненні до загального розрахунку.

Інфляційні збитки були нараховані:

поставка 2  15.03.2010  12 000,00 (прострочена сума 3 000,00)
Закінчення відстрочки 30.03.2010
Період прострочення з 31.03.2010 по 04.02.2012 (676 днів)
Період нарахування інфляційних збитків: квітень 2010 - січень 2012
Інфляційні збитки = 3 000,00 × (0,997 × 0,994 × 0,996 × 0,998 × 1,012 × 1,029 × 1,005 × 1,003 × 1,008 × 1,01 × 1,009 × 1,014 × 1,013 × 1,008 × 1,004 × 0,987 × 0,996 × 1,001 × 1 × 1,001 × 1,002 × 1,002) - 3 000,00 = 3 000,00 × 1,092 - 3 000,00 = 276,00

Поставка 1  15.08.2010  11 000,00 (прострочена сума 11 000,00)
Закінчення відстрочки 30.08.2010
Період прострочення з 31.08.2010 по 04.02.2012 (523 дні)
Період нарахування інфляційних збитків: вересень 2010 - січень 2012
Інфляційні збитки = 11 000,00 × (1,029 × 1,005 × 1,003 × 1,008 × 1,01 × 1,009 × 1,014 × 1,013 × 1,008 × 1,004 × 0,987 × 0,996 × 1,001 × 1 × 1,001 × 1,002 × 1,002) - 11 000,00 = 11 000,00 × 1,095 - 11 000,00 = 1 045,00

Загальна сума інфляційних збитків 1 321,00


Розрахунок пені

№ док-ту Дата Дебіт Кредит Закінчення
відстрочки
Сальдо Не сплачено Нарахування пені при дії ставки НБУ 7,75% на рік
Період
нарахування
пені
Днів
нарахування
пені
Нараховано
пені
поставка 2 15.03.2010 12 000,00 30.03.2010 12 000,00
оплата 1 15.09.2010 3 000,00
(на погашенння 3 000,00)
9 000,00
оплата 2 15.12.2010 6 000,00
(на погашенння 6 000,00)
3 000,00 Минув строк позовної давності
Поставка 1 15.08.2010 11 000,00 30.08.2010 11 000,00 11 000,00 з  04.02.2011
по 01.03.2011
26121,45
Всього 23 000,00 9 000,00 121,45
До сплати: 121,45

Пояснення до розрахунку пені

Розрахунок проводиться на дату 04.02.2012

При здійсненні розрахунку приймаються до уваги наступні значення:

Розмір пені – 2 облікових ставки НБУ

Формула розрахунку пені: сума прострочення × 2 × облікова ставка НБУ ÷ 365 × кількість днів прострочення

Строк позовної давності розраховується від дати 04.02.2012

Cтрок позовної давності – 36 місяців. Строк позовної давності минув по зобов’язанням, що були порушені до 04.02.2009

Строк позовної давності до вимог по сплаті пені - 12 місяців. Строк позовної давності пройшов по зобов’язаннях по сплаті пені, які виникли до 04.02.2011

Строк нарахування пені - 183 дні

При здійсненні розрахунку приймались до уваги наступні ставки НБУ


Дата Ставка НБУ
на рік
Джерело інформації
з по
  10.08.2010    22.03.2012  7,75%   Постанова НБУ від 09.08.2010 р. N 377   

Відстрочка - 15 календарних днів

Останній день виконання зобов’язання (закінчення відстрочки) визначається на підставі статей 253 та 254 Цивільного кодексу України, а саме, початок відстрочки починає свій перебіг з наступного дня з моменту настання відповідної події. Якщо останній день відстрочки співпадає з вихідним, святковим або іншим неробочим днем, днем закінчення відстрочки є перший день що слідує за неробочим. Перший день прострочення визначається як наступний день що слідує за останнім днем виконання зобов’язання.

В цьому поясненні вказані прострочення, на які була нарахована пеня. Порядок виникнення прострочень вказаний в поясненні до загального розрахунку.

Пеня була нарахована:

Поставка 1  15.08.2010  11 000,00 (прострочена сума 11 000,00)
Закінчення відстрочки 30.08.2010
Період нарахування пені з 04.02.2011 по 01.03.2011 (26 днів)
Пеня нарахована за період з 04.02.2011 по 01.03.2011 (26 днів), в який діяла ставка НБУ в розмірі 7,75% на рік
Розмір пені = 11 000,00 × 2 × 7,75% ÷ 365 × 26 = 121,45

Загальна сума пені 121,45

Завантажити файл (таблиці)       Завантажити файл (опис)